ockovanie-psov

Očkovanie trénuje imunitný systém vášho psa a môže ho ochrániť pred nebezpečnými infekčným chorobami, ktoré môžu byť život ohrozujúce.

Očkovanie je zamerané proti nebezpečným patogénom, z ktorých niektoré sa môžu prenášať aj na ľudí.

Očkovanie proti besnote.

Aj napriek minimálnemu výskytu ochorenia, je na Slovensku povinné. Očkovanie proti besnote sa prevádza od 12 týždňa života.

Nepovinné (odporúčané) očkovania

Psinka – vírusové ochorenie, ktoré spôsobuje respiračné, či gastrointerstinálne ťažkosti.
Parvoviróza – nepríjemné a veľmi nákazlivé ochorenie, ktoré môže byť život ohrozujúce, najmä
pre šteniatka, mladých psov a psov so slabou imunitou. Prejavuje sa apatiou,nechutenstvom,vysokými horúčkami a hnačkami, často krvavými.
Infekčná hepatitída – prejavuje sa horúčkami, zápalom očí, či pečene. Môže napadnúť aj obličky,
či spôsobovať hnačky.
Leptospiróza – je rovnako ako besnota prenosná na človeka, preto sa dôrazne odporúča očkovať proti tomuto ochoreniu. Môže spôsosiť zlyhávanie orgánov, aj smrť.
Parainfluenza – spôsobuje respiračné ochorenie, ktoré môže viesť až k zápalu pľúc, u psov s oslabenou imunitou až k úhynu.

Myslite na to, že najviac náchylné na nákazy sú predovšetkým šteniatka, zvlášť ak nepochádzajú z dobrého odchovu. S takýmto psíkom je dôležité vyhýbať sa príliš frekventovaným venčiacim priestranstvám a neočkovaným psom. Na druhej strane, úplná izolácia sa z dôvodu socializácie,ktorá je pre rastúceho psa veľmi dôležitá, neodporúča.

Primovakcinácia (prvé očkovanie) 6-9 týždni života
Revakcinácia (druhé očkovanie) 9-12 týždni života
2.revakcinácia (tretie očkovanie) 12-15 týždni života