Nádory mliečnych žliaz sú najčastejšie diagnostikované nádory u psov

Nádory delíme na benígne, teda nezhubné a malígne, zhubné.

Benígne nádory sú také, ktoré rastú pomaly, sú dobre ohraničené a netvoria metastázy. Naopak malígne nádory sú také, ktoré rastú rýchlo a invazívne do okolia a tvoria metastázy. Schopnosť metastázovať, teda uchytiť sa v zdravých orgánoch, či tkanivách a začať agresívne rásť, je najnebezpečnejšia vlastnosť nádorov.

Medzi faktory podporujúce vznik nádorov patria: hormonálna stimulácia počas pseudogravidity (alebo ako sa často laicky označuje, tzv. Falošná gravidita), používanie hormonálnej antikoncepcie, či hormonálne prerušenie gravidity.

V prípade podozrenia na nádor mliečnej žľazy, navrhujeme majiteľom, aby so zvieraťom podstúpili niekoľko základných vyšetrení. Na základe cytologického vyšetrenia, röntgenologického vyšetrenia, či vyšetrenia krvi sa dohodneme ako liečiť.

Častokrát je najlepšie riešenie operačné odstránenie útvaru a nasledovné histo-patologické preskúmanie. Histo-patologické vyšetrenie prebieha na špecializovanom pracovisku a podá nám informáciu o presnom type nádoru a prognóze do ďalšieho života pacienta. Na výsledky sa čaká približne 2 týždne.

Operuje sa v podkoží, kde je mliečna žľaza uložená, nezasahuje sa do svaloviny. Po odstránení útvaru sa podkožie a koža uzavrie vo viacerých vrstvách, kožné stehy sa vyberajú na desiaty až dvanásty deň po operácii. V deň operácie môže ešte zvieratko pociťovať dozvuky anestézie (môže tvrdšie spať, alebo kňučať, či vykazovať iný diskomfort). Pacientky však do domácej opatery prepúšťame až vtedy, keď sú schopné odísť domov po vlastných nohách. Večer po operácii sa môže zvieraťu podať malé množstvo krmiva (podľa stavu zvieraťa a odporúčania lekára), na druhý deň po operácii už môže pacientka žrať normálne.

Ranu treba chrániť pred vylizovaním, čomu je možné predísť pomocou goliera, alebo pooperačnej košieľky / trička natiahnutému na telo.

 

Prevencia

Vhodná je pravidelná kontrola – prehmatanie – mliečnej žľazy po každom háraní alebo falošnej gravidite. Nález tvrdých útvarov, hrčiek alebo abnormálneho sekrétu je potrebné skonzultovať veterinárnym lekárom.

U nechovných súk je najlepšou prevenciou sterilizácia medzi prvým a druhým háraním, riziko vzniku nádorov mliečnej žľazy je vtedy len 5 až 8 %. V USA je trend sterilizovať ešte pred prvým háraním, tam sa riziko pohybuje len okolo 1 %. S každým ďalším háraním sa riziko vzniku nádorov mliečnej žľazy  zvyšuje.