priprava-pacienta-pred-operaciou

Príprava pacienta pred zákrokom v anestéze

Pacient pred anestetickým úkonom absolvuje základné klinické vyšetrenie,posúdenie zdravotného stavu / váha, hydratácia, gravidita/ anamnézu v ktorej sa snažíme zistiť prípadné príznaky možných skrytých ochorení. Majiteľom doporučujeme aj predoperačné krvné vyšetrenia,kde hdonotíme hlavne funkcie orgánov, ktoré sú najviac zaťažené pri anestéze a na základe nich vieme zhodnotiť, aký anestetický protokol bude pre daného pacienta najvhodnejší. Krvné vyšetrenie sa prispôsobujú podľa veku pacienta a typu anesteckého úkonu.

Súčasťou predoperačných vyšetrení býva aj USG a RTG vyšetrenie všetko po konzultácii s majiteľom. Majiteľ je vždy oboznámený s rizikami daného zákroku a s predbežnou sumou za daný úkon a podpisuje poučenie o riziku zákroku a súhlas s anestéziou a operáciou.

 

Ako má majiteľ pripraviť zviera na zákrok?

  • Hladovka u dospelých zvierat 10-12 hodín v závislosti na povahe zákroku
  • Hladovka u juvenilných zvierat 4-8hodín kvôli riziku hypoglykémie , vždy však individuálne poučenie lekárom
  • Obmedzenie príjmu vody 2-3hod pred zákrokom
  • Psa pred zákrokom vyvenčiť
  • Mačky priniesť zásadne v prepravke alebo prepravnej taške

Veľmi znečistené zvieratá okúpať