Majiteľom zvierat je to už zrejme dávno jasné, ale keby to predslen nevedeli, zvieratá neznášajú ohňostroje a delobuchy. Hlučné rany, blikotajúce svetlá, či všadeprítomný zápach sú pre dobre vyvinutý sluch a čuch pre zvieratá hotovým mučením. Uvoľnené stresové hormóny aktivujú u štvornohých priateľov útekovú reakciu– dôležitý mechanizmus prežitia vo voľnej prírode.

Novoročný ohňostroj: vystrašené zvieratá sa trasú

Majitelia vedia veľmi dobre rozpoznať stres svojich zvierat podľa fyzických symptómov ako je tras, zvýšený pulz, potenie labiek, nekontrolované slintanie, alebo močenie. Štvornohí kamaráti sa snažia nájsť úkryt v tichých a tmavých miestnostiach.

Nechváľte psíkov, ale umožnite im schovať sa na mieste, kde je ticho a prítmie

Mnohí chovatelia nesprávne reagujú na strach svojich zvierat tým, že ich upokojujú alebo chvália. Toto takzvané pozitívne posilnenie môže dokonca predĺžiť alebo zintenzívniť nežiaduce správanie strachu. Psovi to totiž signalizuje: To, čo robím, je správne, pretože som za to odmenený.

Je vhodné nechať zvieratá na pokoji a vytvoriť im útočisko v tmavej miestnosti, v ktorej sú hlukové a svetelné efekty menej nápadné. Zakryte klietky vtákov a malých zvierat ako sú škrečky, alebo králiky. Upokojujúco môže pôsobiť aj známy hluk pozadia z tlmenej hudby alebo televízie.

Je veľmi vhodné pred Silvestrom psíkov intenzívnejšie vyvenčiť, aby bol vďaka pohybu uvoľnenejší. Prechádzku (najmä ak viete, že pes na petardy a ohňostroje reaguje), by sme mali absolvovať na vodítku, aby ste predišli jeho úteku. Aj vonkajšie mačky ocenia, ak im pred polnocou poskytnete útočisko v bezpečí domova. Samotná prítomnosť chovateľa má pozitívny vplyv na domáce zvieratá. Častokrát stačí samotná prítomnosť majiteľa, ktorý je uvoľnený, aby pes reagoval rovnako.

Použiť prípravky na upokojenie?

Ak má pes silné strachové a stresové reakcie, je určite vhodné pomôcť mu prípravkami určenými priamo na tenot problém. Či už zvolíte prípravok ako Zylkene, VetiCalm, či Sileo, vždy konzultuje jeho podávanie s vašim ošetrujúcim veterinárom. Nezabudnite na to, že prípravok treba podať ešte pred tým, než sa zvieratá dostanú do stresu, pretože potom už prípravky nemusia zabrať.